• Geachte leden, ouders/verzorgers,

  Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van The Valley Bucketeers op woensdag 18 oktober 2023. Vanwege de krappe tijdplanning en de start van het wedstrijdseizoen, hebben we dit jaar gekozen om de ALV op een trainingsavond te houden. Na afloop kan er met elkaar een onderling toernooi gespeeld worden. Agenda en notulen 2022 zijn als bijlage toegevoegd.

  Tijd : 19.00 – 19.45 uur

  Locatie : Sportcafé Het Ravijn

  Op de ALV zal ook een beroep op u worden gedaan om ons te ondersteunen, er zijn een aantal vacatures die dringend opgevuld moeten worden om de club draaiende te houden.

  Op dit moment zijn de volgende belangrijke functies vacant:

  1. Voorzitter jeugdcommissie De jeugdcommissie richt zich op het organiseren van jeugdtoernooien U8/U10 en het organiseren en begeleiden van jeugdactiviteiten. De voorzitter heeft ook zitting in bestuur.

  2. Voorzitter commerciële commissie en leden voor de commerciële commissie De commerciële commissie zorgt voor het onderhouden van de contacten met de sponsors, het werven van nieuwe sponsors, opstellen van sponsorcontracten en aanverwante zaken. De voorzitter heeft ook zitting in bestuur.

  Omdat het bestuur onder bemenst is, worden veel zaken (om de club draaiende te houden) door een te kleine groep bestuursleden geregeld. Het zou mooi zijn als de taken meer verdeeld kunnen worden. Voor bovenstaande functies is basketbalkennis niet noodzakelijk.

  Helpt u ons om de vereniging draaiende te houden? Wij hebben u erg hard nodig! Voor informatie of aanmelden kun je mailen naar voorzitter@thevalleybucketeers.nl of door mij te persoonlijk te benaderen.

   

  Met vriendelijke groeten

  Edward Huisman

  Voorzitter The Valley Bucketeers

  Download de agenda