• Dear Sir/Madam

  LETTER OF GRATITUDE FOR BASKETBALL ATTIRE SPONSORSHIP

  I hope this letter finds you in the best of health and spirits. I am writing to express my deepest gratitude for your generous sponsorship of the basketball kit for our team at Paterson High School.

  Your kind support in the form of uniforms, helped us to create a unified and professional appearance but has also significantly uplifted our team’s morale and motivation.

  The impact of your sponsorship goes far beyond the material items that you have provided. It has cultivated a sense of pride and identity within our team, fostering a strong team spirit and a more positive environment. Your support has also enabled us to compete with confidence and represent our school with excellence in various basketball games.

  Once again, we cannot thank you enough for your generosity. We greatly appreciate your belief in our basketball program and the opportunity you have given us to represent your brand. We are truly honoured to be affiliated with such a well-respected and community-minded organization like yours. We hope for a long-lasting partnership and the opportunity to celebrate our successes with you in the future.

  Thank you for your invaluable support. We genuinely appreciate your contribution and look forward to a successful and exciting basketball season ahead.

  Yours kindly

  R,M DE DONCKER

  PRINCIPAL

   

  Vertaling van de brief door ChatGPT:

   

  Geachte heer/mevrouw,

  BRIEF VAN DANK VOOR DE SPONSORING VAN BASKETBALUITRUSTING

  Ik hoop dat deze brief u in goede gezondheid en spirits bereikt. Ik schrijf om mijn diepste dankbaarheid uit te drukken voor uw gulle sponsoring van de basketbaluitrusting voor ons team op Paterson High School.

  Uw vriendelijke steun in de vorm van uniformen heeft ons geholpen een ​​geüniformeerde en professionele uitstraling te creëren, maar heeft ook aanzienlijk bijgedragen aan de moraal en motivatie van ons team.

  De impact van uw sponsoring gaat verder dan de materiële items die u heeft geleverd. Het heeft een gevoel van trots en identiteit binnen ons team gekweekt, waardoor een sterke teamgeest en een positievere omgeving zijn ontstaan. Uw steun heeft ons ook in staat gesteld om met vertrouwen te concurreren en onze school met uitmuntendheid te vertegenwoordigen in verschillende basketbalwedstrijden.

  Nogmaals, we kunnen u niet genoeg bedanken voor uw vrijgevigheid. We waarderen ten zeerste uw geloof in ons basketbalprogramma en de kans die u ons heeft gegeven om uw merk te vertegenwoordigen. We zijn echt vereerd om verbonden te zijn met zo'n gerespecteerde en op de gemeenschap gerichte organisatie als de uwe. We hopen op een langdurige samenwerking en de kans om onze successen in de toekomst met u te vieren.

  Dank u voor uw onschatbare steun. We waarderen uw bijdrage ten zeerste en kijken uit naar een succesvol en spannend basketbalseizoen.

  Met vriendelijke groet,

  R.M. De Doncker Directeur Paterson High School